REGULAMENT OFICIAL – Campania Harley Davidson Vlad Cazino – perioada 01.10-25.11.2021

 1. Organizatorul Campaniei
  • Art. 1.1. Organizatorul campaniei promotionale este UNIBET (GERMANY) LIMITED cu sediul in Malta, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, avand nr.înregistrare  C 56247, parte a Kindred Group PLC (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

 1. Descrierea Campaniei
  • Art. 2.1. Prezenta campanie promotionala se desfasoara conform dispozitiilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, in cadrul careia, in conditiile descrise in prezentul regulament (denumit in continuare „Regulament Oficial”), persoanele participante au sansa de a castiga unul dintre premiile descrise la punctul 10 din prezentul Regulament Oficial.

 

 1. Regulamentul Oficial
  • Art. 3.1. Regulamentul Oficial pentru participarea la prezenta Campanie poate fi accesat, in mod gratuit, de catre orice persoana interesata, accesand site-ul www.vladcazino.ro (denumit in prezentul regulament „Site-ul”).
  • Art. 3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in toate aspectele sale (inclusiv premiile acordate sau perioada de desfasurare a Campaniei), aducand la cunostinta persoanelor participante acest fapt, inainte de a fi pus in aplicare.
    
 2. Conditii de participare
  • Art. 4.1. Termenii si conditiile acestui Regulament Oficial, sunt obligatorii pentru toate persoanele participante la Campanie.
  • Art. 4.2. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani impliniti si care detin un cont de joc inregistrat pe platforma www.vladcazino.ro sau care isi inregistreaza un cont de joc nou pe Site, in baza unui act de identitate valabil pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 111/2016.
  • Art. 4.3. Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii si/sau colaboratorii Unibet (Germany) Limited (sau parte a Kindred Group PLC), precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, la care Unibet (Germany) Limited (sau orice entitate afiliata Kindred Group PLC) detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia precum si angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.
  • Art. 4.4. Participantii trebuie sa se inscrie in Campanie, in perioada desfasurarii acesteia (01 octombrie, ora 00:00, pana in 25 noiembrie, ora 23:59 CET) si sa ruleze 30 de RON in sectiunea cazino (la sloturi sau in cazinoul live) sau 30 de RON rulati la bingo.
  • Art. 4.5. Participarea la aceasta Campanie este gratuita si implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
  • Art. 4.6. Toți Participanții la Campanie trebuie sa respecte legislatia aplicabila, inclusiv legislatia privind jocurile de noroc din România.
  • Art 4.7. Prin inscrierea in Campanie, participanții își dau acordul implicit să fie inclusi în orice materiale foto si video create la acordarea premiilor.

 

 1. Perioada Campaniei
  • Art. 5.1. Campania se va desfasura incepand cu data de 01 octombrie, ora 00:00, pana in 25 noiembrie, ora 23:59 CET.
  • Art.5.2. Extragerea saptamanala pentru premiile saptamanale va avea loc in decurs de maxim 7 zile de la incheierea perioadei aferente fiecarei saptamani de concurs.
    
 2. Sistem de desfasurare
  • Art. 6.1. Pentru fiecare 30 de RON rulati in cazino (la sloturi sau in cazinoul live) sau 30 de RON mizati la bingo, Participantul va primi un tichet pentru tragerea la sorti aferente respectivei saptamani de Campanie.
  • Art. 6.2. Doar rulajul efectuat dupa optarea in promotie este luat in considerare pentru extrageri. Rulajul efectuat inainte de optare, nu va fi luat in considerare.
  • Art. 6.3. Se ia in calcul doar rulajul fiecarei saptamani de concurs individual, fara a se cumula de la o saptamana la alta.
  • Art. 6.3. Tichetele virtuale vor fi generate si atribuite automat pentru Paticipantii care au rulat minim 30 RON bani reali la unul dintre sloturile online din sectiunea cazino sau sectiunea bingo, pe site-ul www.vladcazino.ro, si care isi exprima dorinta de a participa la Campanie. Pariurile plasate din fonduri bonus nu sunt eligibile pentru acordarea tichetelor.
  • Art. 6.4. Un Participant poate obține pe parcursul Campaniei unul sau mai multe tichete virtuale. Participantul va primi câte un tichet virtual de fiecare data cand va rula minim 30 RON bani reali la unul dintre jocurile de tip slot din secțiunea Cazino sau la mesele din cazino-ul live sau va plasa pariuri de minim 30 RON in secțiunea Bingo.
  • Art. 6.5. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant înţelege si accepta ca numele, prenumele, username, dar si alte informaţii cu caracter personal obligatorii pentru gestionarea participarii la Campanie si furnizate de Participant vor putea fi folosite in beneficiul Participantului pentru participarea la Campanie, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale, regasite in Sectiunea 12 de mai jos.
  • Art. 6.6. Tichetele virtuale ce au fost extrase castigatoare, vor fi introduse inapoi pentru a putea participa din nou la marea extragere pentru 3 motociclete Harley Davidson.
  • Art. 6.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra tichetelor virtuale si premiilor acordate.
  • Art. 6.8. Participantii pot castiga un singur premiu in fiecare saptamana de concurs.
  • Art. 6.9. Nu exista taxe de participare percepute pentru Campanie in sensul OUG nr. 77/2009, iar Campania nu aduce modificari regulamentelor de jocuri de noroc aplicabile la nivelul Organizatorului.
    
 3. Locul organizarii Campaniei
 4. Sistemul de determinare a castigatorilor
  • Art. 8.1. Castigatorii se vor determina prin extragerea aleatorie de catre Organizator.
  • Art. 8.2. Participantii nu pot sa extraga tichete virtuale sau sa fie implicati in alt mod in procesul de extragere a tichetelor castigatoare.
  • Art. 8.3.Extragerile tichetelor castigatoare vor avea loc in cel mult 7 zile de la terminarea fiecarei saptamani de Campanie
  • Art. 8.4. In cadrul Campaniei, se vor acorda urmatoarele premii:
   - 5 x motocicleta Harley Davidson, in valoare totala de aproximativ 89,000 euro.
   -  20.000 RON, 10.000 de rotiri gratuite pe 20 Super Hot si 50 de bilete de bingo gratuite saptamanal.
  • Art. 8.4. Validarea tichetelor castigatoare se face in mod obligatoriu pe baza: - actului de identitate valid al Participantilor, - corespondentei intre datele de pe tichetul virtual extras si datele din actul de identitate al participantilor, - respectarii conditiei ca tichetul virtual extras sa fie acordat in perioada Campaniei si pentru Campania reglementata prin prezentul Regulament Oficial.
  • Art. 8.5. In cazul in care validarea nu se poate face in conditiile anterior enumerate (independent daca exista sau nu o culpa din partea participantului), se va recurge la extragerea unui alt tichet, iar ulterior se vor respecta aceleasi reguli de validare stabilite mai sus.
  • Art 8.6. Anuntarea Participantilor desemnati castigatori si a premiilor acordate acestora se va realiza prin canalele de comunicare agreate in termen de maxim 7 zile de la extragerea castigatorilor.
    
 5. Acordarea premiilor
  • Art. 9.1. Pentru castigatorii premiilor motocicleta Harley Davidson, acordarea premiului se va efectua pe baza de proces verbal intocmit in 3 exemplare (un exemplar se inmaneaza castigatorului, iar celelalte doua exemplare raman in posesia Organizatorului. La procesele verbale se ataseaza cate o copie de pe buletinul/cartea de identitate/pasaportul castigatorului).
  • Art. 9.2. In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de maxim 14 zile de la data extragerii (nu raspunde la email/telefon aferente contului participant la Campanie), se va face o noua extragere pentru premiul respectiv.
  • Art. 9.3. Castigatorii premiilor motocicleta Harley Davidson vor fi contactati in termen de 7 zile de la data extragerii pentru a stabili detaliile acordarii premiului.
  • Art. 9.6. Premiile cash si bani virtuali vor fi creditate in contul de jucator in termen de 72 de ore de la data extragerii.

 

 1. Valoarea premiilor
  • Art. 10.1. In cadrul Campaniei se acorda premii, dupa cum urmeaza:
   1. 5 x motocicleta Harley Davidson, in valoare totala de 89.000 euro.
   2. 20.000 RON acordati saptamanal, impartiti intre primii 50 de clasati
   3. 10,000 rotiri gratuite la slotul 20 Super Hot, in valoare de 0,20 RON/rotire pentru locurile 51-100 (rotirile gratuite vor trebui rulate dupa cum urmeaza: 35x Cazino și jocuri, 40x Live casino și/sau 7x Bingo).
   4. 50 de bilete gratuite la Bingo in valoare de 5 euro pentru locurile 101-150.
  • Art. 10.2 Castigatorii care au moneda contului alta decat RON, vor primi premiile convertite in moneda contului lor: de exemplu, conversia RON-EURO este fixa: 5 RON = 1 EURO

 

 

 1. Taxe si impozite
  • Art. 11.1. Organizatorul nu este raspunzatoare pentru taxele prevazute la Art 110 din Codul Fiscal, alin (1), acestea revenind in atributiile jucatorului.
  • Art. 11.2. Pentru premiile cu valoare mai mica de 600 lei se vor aplica prevederile Art 110, alin (4) lit a) din Codul Fiscal.art. 230 din Codul fiscal se vor aplica in mod corespunzator.
    
 2. Protectia datelor personale
  • Art. 12.1. Organizatorul pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal colectate in prezenta campanie si garanteaza respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati “Declaratia de confidentialitate” disponibila aici: https://www.vladcazino.ro/general-info/privacy-policy 46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor, in continuare „GDPR”). Art.
  • 12.2. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care participa in prezenta Campanie promotionala potrivit Regulamentului Oficial (participanti, inclusiv participantii castigatori), indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participanti potrivit Regulamentului Oficial.
  • Art. 12.4. Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale persoanelor participante la Campanie, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt necesare pentru derularea prezentei Campanii sau exista o obligatie legala in acest sens si numai cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege.
  • Art.12.5. Categoriile de destinatari catre care pot fi transmise datele cu caracter personal prelucrate in cadrul prezentei Campanii sunt urmatoarele: companiilor din acelasi grup cu Organizatorul; autoritatilor competente conform prevederilor legale in vigoare; partenerii contractuali ai Organizatorului (inclusiv imputernicitii sau operatorii asociati implicati in derularea Campaniei); publicului, in cazul participantilor castigatori, conform prevederilor legale.
  • Art.12.6. Transferurile de date colectate in cadrul Campaniei vor putea fi realizate de operator in alte state din cadrul Spatiului Economic European.
  • Art.12.7. Participantii la aceasta Campanie inteleg pe deplin si accepta faptul ca emiterea tichetelor virtuale se realizeaza doar in baza unui cont de joc activ in ziua extragerii, pe site-ul www.vladcazino.ro.
  • Art. 12.9. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, in special conform GDPR, respectiv (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul la rectificarea sau (iv) stergerea datelor, (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii, (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, (vii) dreptul la portabilitatea datelor, (viii) dreptul de a-si retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta, (ix) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de supraveghere (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) sau de a se adresa justitiei, (x) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilare.
  • Art. 12.10. Pentru informatii, plangeri, sesizari sau orice alte detalii despre campanie, ne puteti contacta folosind adresa de email: info-ro@Vladcazinosupport.com
    
 3. Raspundere Organizator
  • 13.1. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere privind:
   1. corectitudinea si caracterul complet al datelor personale oferite de catre Participanti
   2. pierderile de informatii, imposibilitatea participarii la Campanie sau intarzierile inscrierilor generate de cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, de telefonie mobila, etc. (c) erori de imprimare sau alte erori ale tichetelor virtuale obtinute in cadrul Campaniei;
   3. pentru evitarea oricarui dubiu, in nici o situatie nu se vor acorda mai multe premii decat cele prevazute in Regulamentul Oficial, iar pentru cazul in care exista doua tichete virtuale identice, se va da intaietate tichetului generat primul in Campanie, in ordine cronologica;
   4. imposibilitatea Participantului desemnat castigator de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului;
   5. toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator in legatura cu premiul castigat;
   6. calitatea sau viciile ascunse sau aparente ale premiilor si beneficiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul/prestatorul fiecarui produs/serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie;
   7. intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii de curierat.
   8. premiile expediate printr-o companie de curierat care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata, din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre Participantul desemnat castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorului sau persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda;
   9. probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (conexiune internet, erori browser, probleme soft sau hardware) cu care acceseaza Site-ul Campaniei, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de Site-ul Campaniei.

 

 1. Incetarea Campaniei
  • Art. 14.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de data mentionata in prezentul Regulament Oficial, fara a se naste vreun drept de compensare sau despagubiri din partea Organizatorului, in caz de forta majora, caz fortuit, alte evenimente ce determina o imposibilitate de executare, in alte cazuri prevazute de lege, precum si printr-o decizie unilaterala a Organizatorului. Incetarea sau suspendarea Campaniei se va aduce la cunostinta publicului de catre Organizator prin afisare pe Site.
 2. Alte clauze
  • Art. 15.1. Prezentul Regulament Oficial stipuleaza o lista de conditii minimale pe care persoanele participante la Campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili.
  • Art. 15.2. Inscrierea in Campanie implica pentru participanti acceptarea neconditionata si irevocabila a cerintelor acesteia.
  • Art. 15.3. Orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial sau a oricarei prevederi legale confera dreptul Organizatorului de a nu acorda premiile persoanelor astfel declarate castigatoare.
  • Art. 15.4. Eventualele cazuri neprevazute in prezentul Regulament Oficial, se vor solutiona prin decizii ale Organizatorului, care sunt obligatorii pentru participantii la Campanie.

 

Se aplică Termenii și Condițiile generale Vlad Cazino.
Ultima actualizare a Termenilor si Conditiilor: 30.09.2021.